Privacy Policy

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy verklaring

Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen (www.ijzerwarenzwijndrecht.nl) met persoonlijke informatie omgaan. 

Alle gegevens die door Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. 

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch IP-adres. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. 

Onze site maakt bovendien gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze website bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. 


Onze sites bevatten links naar andere sites en sites van partners die niet tot Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van zulke sites. 

In uitzonderingsgevallen deelt Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht. 

Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. 

Indien u in de toekomst geen e-mails van Georgy’s IJzerwaren en Gereedschappen wenst te ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen per email: [email protected] In iedere email die u van ons ontvangt bieden wij ook altijd de mogelijkheid om u af te melden. 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Tevens bieden wij bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve u contact op te nemen op het hieronder vermelde adres. 

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact op met: [email protected]